نقشه های کشور ترکیه

نقشه عمومی کشور ترکیه

نقشه کشورهای همسایه ایران به خصوص کشورهایی که مقصد گردشگری یا طرف تجاری ایران محسوب میشوند از مهمترین تولیدات فراکشوری دانا هستند.

نقشه عمومی و پایه کشور ترکیه بعد از نقشه عراق دومین محصول بین المللی دانا است.

این نقشه قابلیت اضافه کردن انواع اطلاعات نقشه ای متنوع را نیز در زمینه گردشگری، صنعت، تجارت، منابع طبیعی، جمعیت، آمار و غیره  در بر دارد.

با توجه به اهمیت درستی اطلاعات هر نقشه، تمامی جاده ها و مسیرهای موجود در این نقشه ها با استفاده از منابع مطمئن از جمله تصاویر ماهواره ای جدید، بررسی و به روزرسانی شده است.
همچنین در طراحی علائم و نمادهای گرافیکی نقشه (تخصص کارتوگرافی) تلاش شده تا در عین حفظ خوانائی، زیبائی و رنگبندی متناسب نیز مورد توجه قرار گیرد.
از آنجا که نمایش ناهمواریهای زمین اطلاعات ارزنده ای به مخاطب هر نقشه ارائه میکند، در این نقشه با استفاده از تکنیک مدلسازی ارتفاعی سه بعدی (DEM) تصویر دقیق و کامل ارتفاعات ایران با رنگبندی متناسب با ارتفاع به عنوان پس زمینه درج شده که به این ترتیب تمام جزئیات پستی و بلندیهای خوزستان، از دشتهای هموار گرفته تا نوک قله کوهها قابل رویت میباشد.
با توجه به متراکم بودن اطلاعات و گرافیک و نوشتار در نقشه های جغرافیائی لازم است تا در انتخاب تکنولوژی چاپ آنها نهایت دقت به کار گرفته شود تا رنگها و طرحها و نوشته ها کاملا منطبق با یکدیگر چاپ شده و اصطلاحا درهم ریختگی رنگها پیش نیاید.