نقشه شهرستان بندر ماهشهر

شهرستان بندر ماهشهر به عنوان یکی از قطبهای مهم صنعتی خوزستان و کشور که در برگیرنده صنایع زیرساختی بندر و کشتیرانی، حمل و نقل و ترانزیت جاده ای، صنعت پتروشیمی، صنعت نفت و شیلات است نقشه ویژه ای در استان خوزستان و کل کشور ایفا کرده و از همین رو نقشه های به روز و جامع آن یکی از ضروری ترین ابزارهای مدیریتی به شمار میرود.

دانا با این دیدگاه برنامه ای گسترده برای طراحی و ارائه نقشه مدیریتی شهرستان استراتژیک بندر ماهشهر برای رده های مختلف شهرداری و فرمانداری و مدیریت واحدهای صنعتی مهم همچون صنعت پتروشیمی و بندر اجرا کرده که ماحصل آن نقشه جامع مدیریتی شهرستان بندر ماهشهر است.

در این نقشه علاوه بر نمایش مرز و گستره تقسیمات سیاسی شهرستان شامل بخش و هر و دهستان و مرز شهرستانهای همجوار با یک مقیاس واحد، چهار منطقه مهم شهرستان یعنی شهر ماهشهر، شهر بندر امام خمینی، تاسیسات منطقه ویژه و بندر و شهر چمران، با مقیاسهای بزرگتر و کادربندی مستقل در فضاهای خالی اطراف نقشه جانمائی شده اند تا جزئیات این چهار منطقه مهم با بزرگنمایی بیشتری در دیدرس مخاطب نقشه قرار بگیرد.

نقشه مدیریتی شهرستان بندر ماهشهر