نقشه های شهری یاسوج

نقشه مدیریتی شهر یاسوج

نقشه های مدیریتی با رویکرد جامعیت و پوشش کامل اطلاعات مورد نیاز برای ادارات و سازمانهای متولی مدیریت شهری نظیر شهرداری، آب و فاضلاب، برق، و نظایر آن طراحی میشوند و به همین دلیل از ابعاد بزرگی برخودار هستند تا با نصب روی دیوار اتاقها و سالنهای جلسات و کنفرانس و مدیریت قابلیت استفاده گروهی را داشته باشند.
با توجه به اهمیت درستی اطلاعات هر نقشه، تمامی اطلاعات نقشه ای موجود در این نقشه با استفاده از منابع مطمئن از جمله تصاویر ماهواره ای جدید، بررسی و به روزرسانی شده و بر خلاف برخی نقشه های قدیمی یا اشتباه، کاملا قابل اعتماد میباشد.
همچنین در طراحی علائم و نمادهای گرافیکی نقشه (تخصص کارتوگرافی) تلاش شده تا در عین حفظ خوانائی، زیبائی و رنگبندی متناسب نیز مورد توجه قرار گیرد.
با توجه به متراکم بودن اطلاعات و گرافیک و نوشتار در نقشه های جغرافیائی لازم است تا در انتخاب تکنولوژی چاپ آنها نهایت دقت به کار گرفته شود تا رنگها و طرحها و نوشته ها کاملا منطبق با یکدیگر چاپ شده و اصطلاحا درهم ریختگی رنگها پیش نیاید.