اجرای عملیات ممیزی املاک و معابر شهری

در عصر حاضر مدیریت امور شهر، بدون دسترسی سریع به منابع اطلاعاتی دقیق و صحیح امکان پذیر نیست. شهر در معنی کنونی خود صرفا از تجمع انسان ها به وجود نمی آید بلکه از مجموعه وسیعی از ساختمانها، تاسیسات و معابر تشکیل میشود که در کنار خود لزوم ارائه خدمات وسیع و پیچیده ای را به عنوان خدمات شهری به وجود آورده است. این خدمات وسیع و پیچیده بدون داشتن اطلاعات جامع و به هنگام از محیط شهر امکان پذیر نخواهد بود.

در این میان اولین قدم جهت تحقق اهداف مدیریت شهری، ممیزی (سرشماری) املاک و معابر موجود در سطح شهر است. ممیزی در لغت به معنای تمیز دادن، تشخیص و جداسازی و در اصطلاح به معنی برداشت، تفکیک و طبقه بندی آمار و اطلاعات از املاک و معابر شهر بوده که طبق نوسازی و عمران شهری، شهرداری ها موظف به انجام آن در هر پنج سال می باشند.

از مهم ترین فواید اجرای عملیات ممیزی و برداشت اطلاعات میتوان به موارد ذیل اشاره داشت:

– ثبت و نگهداری سوابق املاک، معابر و مشاغل در سیستم
– آگاهی از اطلاعات به روز از وضعیت موجود تمامی املاک، معابر و مشاغل در سطح شهر نظیر تعداد، مساحت، کاربریها و …
– تسهیل در دستیابی به اطلاعات و محاسبات عوارض و نوسازی و عوارض کسب و پیشه
– ایجاد بستر مناسب در تسریع و آسان سازی امور شهرداری
– امکان ارایه خدمات جغرافیایی مربوطه در سیستم یکپارچه شهر سازی و نوسازی
– دسترسی سهل و سریع و بی واسطه شهرداری ها به داده های جغرافیایی املاک
– امکان نمایش نقشه املاک، معابر و مشاغل در سایر سیستم های اطلاعات جغرافیایی نظیر (Arc GISو Google earth)
– امکان گزارش گیری سریع و دقیق از تعداد و مشخصات املاک و معابر با کاربری های مختلف
– امکان تهیه نمودارهای آماری
– جلوگیری از عدم پرداخت عوارض و وصول به موقع آن
– جستجوی انواع کاربری ها براساس وضع موجود یا طرح های مصوب و جانمایی بر روی نقشه


شایان ذکر است عملیات ممیزی دارای فرایندی زمانبر بدین شرح می باشد:
– مطالعه و بررسی وضع موجود شهر از نظر تقسیمات شهری ، حریم، سوابق، تعداد املاک و جمعیت….
– مطالعه و بررسی نقشه ها و طرح های موجود شامل نقشه های آماری، نقشه های تفکیکی، عکس های هوایی، طرحهای هادی، تفضیلی، جامع…
– تبلیغات و آگاه سازی اهالی منطقه از انجام عملیات ممیزی، دلایل و جایگاه قانونی آن
– جذب و گزینش و آموزش نیرو ها و کارگروه، ممیز، کمک ممیز، بازبین ها، ترسیم گر ، طراحی و چاپ فرم های ۷ گانه ممیزی
– تامین و تجهیز ستاد ممیزی
– انجام تقسیمات منطقه و محله بندی شهر
– تامین تیم بلوک گردشی در سطح شهر
– تقسیم بندی بلوک ها و درج کد مخصوص روی هر بلوک
– تقسیم بندی معابر و درج کد مخصوق روی هر معبر
– تنظیم و اصلاح کد گداری
– آغاز برداشت اطلاعات املاک
– ثبت اطلاعات فرم های ممیزی درسیستم
– ترسیم نقشه های املاک و معابر در لایه های تفکیکی عرصه و اعیان، مشاغل، معابر و سایر لایه های GIS
– ایجاد ارتباط بین اطلاعات پرونده و نقشه های GIS
– تهیه و صدور فیش نهایی جهت هر بلوک و شناسایی کلیه موارد مغایر با قانون شهرداری ها

در پایان نکته ای ظریف و حائز اهمیت قابل اشاره است که آگاهی و همیاری ساکنین و شهروندان محترم بسیار ضروری و ملزم میباشد، از سویی قابل ذکر است که نهایت سودآوری برای شهروندان از سوی اجرای ممیزی امکان پذیر خواهد شد و از سیستمی شدن کلیه موارد، انجام هر نوع پروژه شهری و مکانیابی صحیح و طرح های پیشبردی از طریق اطلاعات این سیستم صورت خواهد گرفت و در نهایت خدمت رسانی هر چه بهینه تر و علمی تر را برای کلیه شهروندان در پی خواهد داشت.

برای دریافت اطلاعات بیشتر با ما <تماس> بگیرید.