خدمات تامین و توسعه داده های مکانی

با توجه به رشد و توسعه فراگیر علوم ژئوماتیک در بخشهای مختلف صنعت و اقتصاد و آموزش دولتی و غیر دولتی و اهمیت جامع بودن و به روز بودن محتوای داده های مکانی در ساختارهای SDI، دانشنامه نقشه ای ایران – دانا – آمادگی دارد تا پروژه های تامین و توسعه و به روزسازی محتوای داده های مکانی را برای ساختارهای SDI و سایر پروژه های مشابه را با بکارگیری طیف کاملی از عملیات انسانی – میدانی گرفته تا عملیات پهپادی – هوایی تولید نموده، توسعه بخشد و یا به روزآوری نماید.

خدمات فوق به ویژه برای دستگاهها و شرکتهایی که اقدام به راه اندازی سامانه های ممیزی، SDI و GIS نموده اند ولی توسعه و به روزسازی محتوای داده های مکانی آن را مد نظر نداشته و یا پیش بینی نکرده اند مفید و موثر خواهد بود. بنابراین به طور خلاصه میتوان خدمات تامین و توسعه داده های مکانی را عملیات پسا ممیزی نامگذاری نمود.

شهرداریها، ادارات کل، اتحادیه ها و انجمنهای صنفی و دستگاههای دولتی و غیر دولتی درگیر با مقادیر بزرگ اطلاعات مکانی با تاریخ اعتبار کوتاه و متغیر که پیشتر اقدام به راه اندازی سامانه های SDI، بانکهای اطلاعات GIS و اپلیکیشنهای مبتنی بر اطلاعات مکانی نموده اند مخاطبان اصلی این خدمات هستند.

برای دریافت اطلاعات بیشتر با ما <تماس> بگیرید.