امروز :

تامین و توسعه داده های مکانی

 

دانا با استفاده از روشهای مختلف میدانی و غیر میدانی آمادگی بتامین و توسعه و به روز رسانی انواع اطلاعات مکانی برای ادارات، سازمانها و شرکتهای دولتی و خصوصی در سراسر ایران دارد.

 

برخی پروژه های انجام یافته دانا در این زمینه عبارتند از :

ثبت مکان 120 پایگاه اورژانس جاده ای و شهری به سفارش مرکز مدیریت حوادث و فوریتهای پزشکی خوزستان.

ثبت مکان جایگاههای عرضه سوخت شهری و جاده ای خوزستان به سفارش شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی اهواز

ثبت مکان 110 اثر گردشگری استان خوزستان برای تشکیل پرونده ثبت آثار.

 

 

انا : دانشنامه نقشه ای ایران   -    وابسته به شرکت طراحی فراگیر برآیند

          راهنمون

 

معرفی
فرمتهای نقشه ای
خدمات نقشه ای
فروشگاه نقشه
اپ مبتنی بر نقشه
نقشه های On Line
نقشه های تولیدی
تماس
صفحه اصلی