امروز :

نقشه های ویژه نرم افزارهای تخصصی

نقشه های پلات نقشه های افست نقشه های کتابی نقشه رستر نقشه وکتور

 نرم افزارهای نقشه ای نقشه های ویژه نرم افزارهای تخصصی

دانا انواع نقشه های تولیدی خویش را بسته به سفارش به صورت نقشه های ویژه محیطهای نرم افزاری مثل Google earth, Global mapper، فرمتهای Shape و نظایر آن نیز ارائه مینماید.

به عنوان نمونه هم اکنون تمامی جایگاههای سوخت استان خوزستان در نرم افزار گوگل ارت درج و از سراسر جهان قابل مشاهده میباشند. برای مشاهده اطلاعات فوق باید پس از اجرای نرم افزار گوگل ارت و اتصال به اینترنت، لایه GOOGLE EARTH COMMUNITY را روشن کنید تا محل تمامی جایگاههای عرضه سوخت خوزستان را با شماره اختصاصی جایگاه مشاهده نمایید

همچنین در صورت عدم اتصال به اینترنت میتوانید فایل مربوطه را از صفحه دانلود همین وب سایت دریافت و به شکل OFF LINE مشاهده نمائید.

 

دانا : دانشنامه نقشه ای ایران   -    وابسته به شرکت طراحی فراگیر برآیند

          راهنمون

 

معرفی
فرمتهای نقشه ای
خدمات نقشه ای
فروشگاه نقشه
اپ مبتنی بر نقشه
نقشه های On Line
نقشه های تولیدی
تماس
صفحه اصلی